Terapia falą uderzeniową

Fala uderzeniowa w ortopedii używana jest do indukcji reperacji oraz naprawie tkanek.

Stosowanie omawianej metody w zaburzeniach układu mięśniowo-szkieletowego ma miejsce od ponad dziesięciu lat i jest przede wszystkim stosowane w leczeniu uszkodzonych ścięgien, takich jak zapalenie powięzi podeszwy pięty.

Źródła generowania fal uderzeniowych obejmują zasady elektrohydrauliczne, elektromagnetyczne i piezoelektryczne.

Czym objawia się zapalenie powięzi podeszwy

Głównym objawem zapalenia powięzi podeszwy jest ból w dolnej części pięty lub niekiedy w dolnej części śródstopia. Zwykle dotyczy tylko jednej stopy, jednakże może wpływać na obie stopy. Aktywni ludzie w przedziale wiekowym od 40 do 70 lat to najbardziej narażone osoby na rozwój zapalenia powięzi podeszwy.

Metoda ta także znajduje zastosowanie w leczeniu braku zrostu złamanej kości, ścięgna rzepki (kolano skoczka) , ścięgna Achillesa czy choroby niedokrwiennej serca.

Większość wydanych prac wykazała pozytywne rezultaty.

Pozaustrojowa terapia falami uderzeniowymi jest innowacyjną nieinwazyjną metodą terapeutyczną pozbawioną ryzyka chirurgicznego a skala jej klinicznego zastosowania jej z upływem czasu wzrasta.

Opisywana terapia początek swój wzięła w połowie dekady lat 80-tych od przypadkowej obserwacji podczas badań na zwierzętach.

Opisywana metoda stała się wiodąca w leczeniu mnogości schorzeń ortopedycznych.

Istota generowania fali uderzeniowej

Istnieją trzy podstawowe zasady wytwarzania fal uderzeniowych. A mianowicie są to zasady elektrohydrauliczne, elektromagnetyczne i piezoelektryczne.

Mechanizm

Fale uderzeniowe wzbudzają mikroskopowe wywoływania odpowiedzi śródmiąższowych i zewnątrzkomórkowych prowadzących do regeneracji tkanek. Następuje stymulacja produkcji kalogenu. Produkowanie dostatecznej ilości kolagenu jest niezbędnym warunkiem regeneracji zniszczonych struktur mięśniowo-szkieletowych i więzadłowych. Fale uderzeniowe likwidują zwapnienia.

Rezultaty korzystania z metody

Większość opublikowanych opracowań informuje o pożądanym wpływie pozaustrojowej terapii falami uderzeniowymi w przypadku zapalenia powięzi podeszwy. Orzeczono na podstawie doświadczeń, że terapia falami uderzeniowymi jest skuteczną i bezpieczną metodą leczenia zapalenia powięzi podeszwy.

Natomiast w niedużej ilości badań podano niekorzystne wyniki użycia tejże metody w leczeniu zapalenia powięzi podeszwy. Wniosek był taki, że nie ma efektu zastosowania metody u osób z zapaleniem powięzi podeszwy.

https://fala-uderzeniowa-krakow.pl/dla-pacjenta/

Author: admin